Samorządowe Przedszkole Nr 129 "SKRZATY"
Strona głowna  /  Wydarzenia

 

 

Co warto wiedzieć

 

 

 

Zasady naboru do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie na miesiąc lipiec 2020 r.

Definicje:

Dyrektor – dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie

Rodzic – także: opiekun prawny oraz osoba, podmiot sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Przedszkole – Samorządowe Przedszkole Nr 129 w Krakowie

Wniosek – karta zapisu do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie

 

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację na miesiąc lipiec 2020 r. w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola przedstawiana jest w formie ogłoszenia umieszczonego na tablicy informacyjnej w Przedszkolu , oraz na stronie internetowej Przedszkola .
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza dyrektor.
 4. Ilość miejsc w Przedszkolu, dostępnych dla dzieci nie uczęszczających w danym roku szkolnym do Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie na lipiec 2020 r, jest równa liczbie jaka jest niezbędna do dopełnienia oddziałów, utworzonych z dzieci aktualnie uczęszczających do Przedszkola .
 5. W rekrutacji prowadzonej dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli, przyjmuje się zasadę kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem dzieci, uczęszczających do przedszkoli, które w harmonogramie UMK wskazano jako te, w których przerwa wakacyjna trwa przez 2 miesiące. Dzieci te będą przyjmowane w pierwszej kolejności.
 6. Zapisy do Przedszkola prowadzi się w następujących terminach:
 1. 17 lutego 2020 r. – 6 marca 2020 r.  – zgłaszanie  przez rodziców dzieci aktualnie zapisanych do Samorządowego Przedszkola Nr 129 potwierdzenia woli korzystania z usług Przedszkola w lipcu 2019 r.
 2. 09 marca 2020 r. – 20 marca 2020 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola dzieci nie będących wychowankami  Samorządowego Przedszkola Nr 129.
 3. 23 marca 2020 r.  – 27 marca 2020 r. – analiza złożonych wniosków
 4. 31 marca 2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na lipiec 2020 r.
 5. w czerwcu 2020 r. na Portalu Edukacyjnym będzie dostępna informacja o pozostałej liczbie wolnych miejsc w przedszkolach w okresie wakacji
 1. Dokumentację zgromadzoną w czasie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola przechowuje się w kancelarii Przedszkola.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego

 

 

 

Logopeda pracuje w naszym przedszkolu w każdy czwartek w godz.8.30-12.30.

 

Psycholog przyjmuje raz w miesiącu.

 

 

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat.

 

    04 8619 0006 0031 0328 8049 0001

 

 

 

                                           

 

 

    Oferta ubezpieczeniowa w roku szk.2019/2020

 

Zgodnie z państwa wyborem  firma ,,GENERALI''
 
Wariant II- składka roczna: 38 zł
 
Warunki umowy ,tabele uszczerbków oraz procedury zgłaszania zdarzeń dostępne są na stronie www.bezpieczny.pl oraz u Twojego
dedykowanego Opiekuna .
 
Mariusz Bolik
tel.kom.+48 668 840 932 
KOD: 40057
 
mbolik@bezpieczny.pl

 

 

 

 

Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 
 
 
 
 

Co warto wiedzieć
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-12-20 06:47:26

komentarzy: (0)
data dodania: 2011-02-22 17:06:15